info@streamstorm.tv

Statusi & Tiketat

Statusmessages and Weathermap you can see here

Këtu ju mund të kontrollini gjendjen e tiketës tuaj. Parashtroni një tiketë dhe zgjedhni kategorinë e pyetjes suaj.

Faqet ndihmëse

Status Bar

Puna në server grupin tonë do të prezantohet këtu.


Gjelbërt do të thotë gjithçka është në rregull.
Portokalli Do të thotë se ne jemi duke punuar në të, mund të ketë ca pengesa.
E kuqe Do të thotë serveri është jashtë funksionit.
Boshe Do të thotë status i panjohur.

 

Odoo - Sample 1 for three columns

Headend Switzerland

Odoo CMS- Sample image floating

- Fibre UP

- Network UP

- Server UP

- Sat Station UP

- Electric UP

- Updates OK

- Status OK


Odoo - Sample 2 for three columns

Streamingserver Group Europe 1

Odoo CMS- Sample image floating

- Fibre UP

- Network UP

- Server UP

- Electric UP

- Updates OK

- Status OK

Odoo - Sample 3 for three columns

Streamingserver Group Europe 2

Odoo CMS- Sample image floating

- Fibre UP

- Network UP

- Server UP

- Electric UP

- Updates OK

- Status OK